PC-Zender

Uit wiki-nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Bild:PC-Sender

PC-Zender

Algemeen

De DC-Car-PC-Zender biedt de mogelijkheid om direct vanuit de PC de auto's aan te sturen!
De IR stralers, 5 IR-LED's in serie geschakeld, worden boven de baan bevestigd. Ieder LED bestraald ongeveer 1m2 (afhankelijk van de hoogte boven de baan). In totaal kunnen er 7x 5 IR stralers aan gesloten worden op de PC Zender.
Het bereik kan tot 7 meter oplopen.
Zo kunnen de voertuigen nagenoeg overal bediend worden.

Om de PC-Zender te kunnen gebruiken, moeten de voertuigen uitgevoerd zijn met LCIR-ontvanger.
Daartoe moet de DC-Car decoder bijv. DC07-SI ingesteld worden op de juiste communicatie methode CV 21 = 24.

LET OP: Uw software moet de PC Zender wel ondersteunen!

Funkties

Vanaf Windigipet Versie 2009 is als Systeem DC-CAR instelbaar.

Daarmee zijn de volgende functies beschikbaar. Momenteel zijn 10 functies beschikbaar.

 • F0 Verlichting
 • F1 Richtingaanwijzer links
 • F2 Richtingaanwijzer Rechts
 • F3 Anti botsing systeem Uit/Aan
 • F4 Reedcontact Uit/ Aan
 • F5 Zwaailicht (4 Zwaailichten)
 • F6 Flitser (1 Dubbelflitser bijv. in de gril)
 • F7 Licht 2
 • F8 Licht 3
 • F9 Licht 4 (indien de CV juist zijn ingesteld: gescheiden van Licht 3)


Bovendien kunt u de snelheid in stappen van 0-28 regelen. Opmerking: De gewenste snelheid wordt onmiddellijk uitgevoerd. Dit betekent een snelheidswijziging van 28 - 1 wordt direct uitgevoerd. De vertraging moet worden gedaan door middel van de software.

Gebruiksaanwijzing


De PC zender wordt aangesloten volgens onderstaand schema.
Aansluitschema PC zender

De controle LED van de zender knippert alleen als er een commando verzonden wordt, hierin onderscheidt deze zich van de DC-Car-Booster welke continue commando's verzendt.
Hierdoor kunnen de toestand, weergegeven op de PC, verschillen van de toestand van een net ingeschakelde auto!

Het bereik van de zender is, net als dat van de DC-Car-Booster, maximaal 7 Meter.
Ze is afhankelijk van hoe de LCIR ontvanger in het model is ingebouwd. Het beste kan deze op de bijrijders plek geplaatst worden.
Witte kunststoffen carrosserieën kunnen IR licht doorlaten. Zo is LCIR onzichtbaar weg te werken.

Stuur commando's

Er worden altijd 3 bytes als één blok verzonden:

1. Byte = Niedere Addresse 00AAAAAAAdresse 0-63
2. Byte = Hohe Addresse und Schaltgruppe 1 0100AAAAAdresse 64-1023
2. Byte = Hohe Addresse und Schaltgruppe 2 0110AAAA Adresse 64-1023
3. Byte = Kommando Licht mit der Bitfolge 10CCCCCCAusgang 1-5
3. Byte = Kommando Motor mit der Bitfolge 11MM1MMMFahrstufe 0-28


Met byte 1 en 2 kunnen tot 1023 auto's geadresseerd worden.
Bovendien wordt daar tevens de functiegroep geselcteerd.
Functie uitgang 2. Byte

Bits Funktionsgruppe 1 Funktionsgruppe 2
10CCCCC1 Blinker links Fahrlicht
10CCCC1C Blinker recht Licht 2
10CCCC11 Warnblinker
10CCC1CC Abstandssteuerung Licht 3
10CC1CCC Reedschalter Licht 4
10C1CCCC Blaulicht
101CCCCC Frontblitzer

Rijstanden 3. Byte

Byte Fahrstufe     Byte Fahrstufe
11001000 Fahrstufe 0   11101000 Fahrstufe 16
11001001 Fahrstufe 1   11101001 Fahrstufe 17
11001010 Fahrstufe 2   11101010 Fahrstufe 18
11001011 Fahrstufe 3   11101011 Fahrstufe 19
11001100 Fahrstufe 4   11101100 Fahrstufe 20
11001101 Fahrstufe 5   11101101 Fahrstufe 21
11001110 Fahrstufe 6   11101110 Fahrstufe 22
11001111 Fahrstufe 7   11101111 Fahrstufe 23
11011000 Fahrstufe 8   11111000 Fahrstufe 24
11011001 Fahrstufe 9   11111001 Fahrstufe 25
11011010 Fahrstufe 10   11111010 Fahrstufe 26
11011011 Fahrstufe 11   11111011 Fahrstufe 27
11011100 Fahrstufe 12   11111100 Fahrstufe 28
11011101 Fahrstufe 13   11111101 Fahrstufe 28
11011110 Fahrstufe 14   11111110 Fahrstufe 28
11011111 Fahrstufe 15   11111111 Fahrstufe 28

Fouten en oplossingen

 • De seriële poort van de PC is foutief ingesteld. Meestal zijn er 2 of meer poorten aanwezig.
 • Voor USB adapters of USB aansluitingen zijn de drivers niet of niet juist geïnstalleerd.

    In het besturingssysteem moet de juiste poort geselecteerd worden.

 • In de software bijv.. Windigipet mag de gekozen poort niet hoger dan 16 zijn.
 • Let op de pooling van de voedingsspanning, min = masse.
 • Bij gebruik van meerdere verschillende trafo's, op de synchronisatie letten. (stekkers eventueel omdraaien).
 • De weerstand voor de IR LED's is voor 5 IR-LED in serie geschakeling berekennd.
 • De spanning van 11-14 Volt is voldoende voor 4 IR-LED 16-18 VOLT~ is voldoende voor 5 IR-LED.

    (De gelijkrichter kan door een diode worden vervangen waardoor de warmte ontwikkeling verminderd).
    Om te testen kan er kortstondig slecht 1 IR LED aangesloten worden.

 • Voor de PC-Zender of DC-Car-Booster zijn andere IR LED's nodig dan voor de Functiebouwsteen.
 • LET OP: is er één IR LED in de serieschakeling defect of verkeerd om aangesloten dan werken de andere ook niet!!.

    Door IR LED's kort te sluiten kan een defecte LED worden gelocaliseerd.

Meer fouten en oplossingen zie: LCIR