Easy Control

Uit wiki-nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Easy Control von Tams

TAMS Easy Control

Voertuig adressen kiezen

 • Adres nummer via het toetsenbord invoeren en met „ok“ ( # ) bevestigen.
 • Het DCC 28 Data formaat kiezen door „menu“ ( 0 ) in te drukken en met de rijregelaar het „Lok Menu“ oproepen, hierna met de rijregelaar het data format kiezen. om te wijzigen „ok“ ( # ) intoetsen en met de rijregelaar "DCC28" instellen. Met „ok“ ( # ) bevestigen.
 • Het voertuig nog een naam geven, idem als hierboven echter met de rijregelaar „Name“ kiezen en met „ok“ ( # ) bevestigen en door het verdraaien van de rijregelaar een karakter selecteren met „ok“ ( # ) bevestigen. De cursor springt naar het volgende karakter enz.
 • Een spatie staat voor de „A“. Max. 11 Karakters / spatie.


Progset

Bediening

 • De funkties F0 tot F4 worden direct gelozen en op het display getoont.
 • Voor de funkties F5 tot F8 de Shifttoets( *) (esc) ingedrukt houden en daarna F1 voor F5 druken, F2 voor F6 enz. Bij ingedrukte Shifttoets wordt de desbetreffende instelling getoont.
 • Voor funkties vanaf F9 het getal intoetsen en de F0 toets (geel) indrukken.


DC-Car Decoder programmeren

 • Het voertuig moet eerst met het juiste adres stil gezet worden. Het is nuttig de verlichting in te schakelen.
 • !!! ALLEEN HOOFDSPOOR PROGRAMMERING !!! Op de rails uitgang wordt een IR LED Progset aangeslotten.
 • De „menu“ toets ( 0 ) indrukken en met de rijregelaar „DCC-Programmg“ selecteren. De „ok“ ( # ) toets indrukken ter bevestiging en met de rijregelaar „Hauptgleis“ selecteren.
 • Nogmaals met „ok“ ( # ) bevestigen en op het toetsenbord het CV-nr. ingeven. Let op dat de cursor op het veldvan het CV-nr staat.
 • Met de rijregelaar de cursor op de CV-Waarde zetten. Dan de waarde ingeven via het toetsenbord en met „ok“ ( # ) bevestigen.

BELANGRIJK: via hoofdspoor programmering kan slechts de CV-Variable van het laatst gekozen DCC-Decoder adres gewijigd worden. De ingestelde CV-Waarde wordt niet uitgelezen ( getoond: „0“ ). Na het veranderen geschakelt de centrale automatisch terug naar bedrijfstoestand en dient men voor een volgende CV de bovenbeschreven instelling opnieuw doorlopen.
Het verdient aanbeveling de wijzigingen te documenteren.

Programmeren via een IR-aansluiting

Een Progset bestaat uit een diode 1N4001, een weerstand van 1 Kohm en een IR-LED.
Ter controle kan er een rode LED in serie geschakeld worden.


Reset naar Fabrieksinstelling

De decoder kan naar fabrieksinstelling teruggezet worden door CV59 waarde 3 of 11 tegeven.
Wichtig: Een Reset wordt altijd op adres 1 gegeven!
Voorzichtig: Wanneer er alleen met de DC-Car-Booster en niet met een Progset programmeert wordt raakt u met een Reset toegang tot decoder kwijt!!!