Colonne functie

Uit wiki-nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Calamiteiten waarvoor meer dan één voertuig nodig zijn konden in het verleden niet werkelijkheidsgetrouw worden uitgevoerd. Elk voertuig dat de 1e magneet passeerde moet immers ook de 2e magneet passeren om de overeenkomstige functies te activeren. Daarom is er een nieuwe functie aan de DC-07 / DC-08 toegevoegd. Het in colonne uitrukken en terug rijden naar de kazerne.

Hiervoor moet elk voertuig in CV100 de waarde 10 heb ingesteld en in CV111 de waarde 1 of 123 . Het voertuig, dat na het passeren van de 1e magneet (Start de brandweer automaat), als eerste de 2e magneet (plek das onheils) passeert, stuurt automatisch een commando naar het volgende voertuig, die op zijn beurt dezelfde functies uitvoert alsof het de 2e magneet ook is gepasseerd. Elke volgende voertuig met boven vermelde instelling voert de functies ook uit. Na de ingestelde tijd (meestal 20 sec.) rijdt het voertuig met normale snelheid en zonder speciale (licht)signalen terug naar de kazerne. Alle voertuigen die nog niet over de 2e magneet waren gereden, gaan dit nu alsnog doen. Deze magneet wordt nu echter genegeerd zodat de brandweer automaat niet nog eens wordt geactiveerd. Alleen bij een volgende magneet start de brandweer automaat opnieuw.

Video