Functiebouwsteen

Uit wiki-nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Functiebouwsteen

Functiebouwsteen, Functiedecoder

Algemeen

Met de functiebouwsteen bent u instaat om, zonder computer of digitale centrale, commando's naar een DC-Car decoder te sturen. Deze commando's activeren een functie in de decoder.
De functiebouwsteen heeft 8 uitgangen die ieder hun eigen commando uitzenden. Dit commando is continue aanwezig. Door nu via schakelaars, relais etc. een IR LED aan te sturen die langs de kant van de weg is geplaatst bent u dus instaat om op die plek een functie in een passerende auto te activeren.

De functiebouwsteen is voorzien van een dipswitch waarmee u 10 groepen met verschillende commando's kunt instellen (groep A-H + 2).
Door het op ON zetten van een dipswitch is er keuze uit 1 van de 10 verschillende groepen. De voedingsspanning ligt tussen 12 - 16 Volt ~ of 12 - 16 Volt =
Er is 1 Amp. stroom aan de uitgangen beschikbaar.
Dat zijn ca. 50 IR-LED's gelijktijdig.

Door één of meerdere uitgangen met een diode 1N4001 te koppelen kunnen meerdere commado's gelijktijdig via éen IR LED worden overgedragen.
Dit werkt alleen bij uitgangen van één en dezelfde functiebouwsteen en kan dus niet bij twee of meer verschillende functiebouwstenen.

De functiebouwsteen kan uitgebreid worden naar een functiedecoder met een digitale ingang voor het DCC signaal.
Hiermee kan hij met een DCC-Digitale centrale bedient worden.
Zo zijn de 8 uitgangen door de wissel adressen 1-8 UIT of AAN te schakelen.

Nog meer uitleg en aansluit voorbeelden op de website van MiniatuurA treft u hier

Stopbouwsteen

Alle dipswitchs op ON. Alle 8 uitgangen zenden een Stop commando (werking gelijk an de Faller stop spoel)

Functiebouwsteen A (Standaard)

Algemene sturing
Dipswitch 1 op ON
1 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
2 = Verlichting 1 AAN
3 = Verlichting 1 UIT
4 = Richtingaanwijzer links AAN
5 = Richtingaanwijzer rechts AAN
6 = Richtingaanwijzers UIT
7 = Snelheid op rijstand 14
8 = Snelheid op rijstand 28

Functiebouwsteen B (Zwaailampen)

Hulpdienst voertuigen sturing
Dipswitch 2 op ON
1 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
2 = Alarmlichten AAN
3 = Alarmlichten UIT
4 = Zwaailichten AAN
5 = Zwaailichten UIT
6 = Flitsers AAN
7 = Flitsers UIT
8 = Snelheid op rijstand 28

Functiebouwsteen C (Snelheden en verlichting)

Uitgebreide licht en snelheid
Dipswitch 3 op ON
1 = Licht 2 AAN
2 = Licht 2 UIT
3 = Licht 3 AAN
4 = Licht 3 UIT
5 = Snelheid + 2 rijstanden (optrekken)
6 = Snelheid - 2 rijstanden (afremmen)
7 = Snelheid op rijstand 10
8 = Snelheid op rijstand 21

Functiebouwsteen D (Parkeer automaat)

Parkeer automaat
Dipswitch 4 op ON

(Stoptijd instelbaar met CV108)
1 = Stop zonder richtingaanwijzers
2 = Stop met richtingaanwijzers links
3 = Stop met richtingaanwijzers rechts
4 = Stop met alarmlichten
Wegrijden met rijstand zoals opgegeven in CV110 (knippertijd instelbaar met CV109)
5 = Rijden/optrekken zonder richtingaanwijzers
6 = Rijden/optrekken met richtingaanwijzers links
7 = Rijden/optrekken met richtingaanwijzers rechts
8 = Rijden/optrekken met alarmlichten

Functiebouwsteen E (Bus automaat)

Bus automaat
Dipswitch 5 op ON
Commando's E2 - E7 worden alleen door voertuigen uitgevoerd die als voertuigtype 13, 14 of 15 in CV100 hebben ingesteld!
1 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
2 = Busstop, richtingaanwijzers UIT, binnenverlichting UIT
3 = Busstop, richtingaanwijzers UIT, binnenverlichting AAN
4 = Busstop, richtingaanwijzers rechts, binnenverlichting AAN
5 = Busstop, alarmverlichting AAN, binnenverlichting AAN
(Knippertijd instelbaar in CV106)
6 = Bus vertrekt met rijstand zoals ingesteld in CV105 en richtingaanwijzers links
7 = Aankomst bij de bushalte met rijstand zoals ingesteld in CV102 en richtingaanwijzers rechts (knippertijd instelbaar in CV101)
8 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)

Functiebouwsteen F (Techniek)

Techniek
Dipswitch 6 op ON
1 = Sensoren voor (FTR) uitschakelen
2 = Sensoren voor (FTR) inschakelen
3 = Reed contact uitschakelen
4 = Reed contact inschakelen
5 = Lichtsensor uitschakelen
6 = Lichtsensor inschakelen
7 = IR-LED's achter uitschakelen
8 = IR-LED's achter inschakelen

Functiebouwsteen G (Functies t.b.v. hulpdiensten)

Functies t.b.v. hulpdiensten
Dipswitch 7 op ON
1 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
2 = Zwaailampen en voorflitsers AAN
3 = Zwaailampen en voorflitsers UIT
4 = Richtingaanwijzers links AAN
5 = Richtingaanwijzers rechts AAN
6 = Richtingaanwijzers UIT
7 = Snelheid op rijstand 14
8 = Snelheid op rijstand 28

Functiebouwsteen H (Standaard mix)

Standaard mix
Dipswitch 8 op ON
1 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
2 = Licht 1, richtingaanwijzers, zwaailampen en voorflitsers UIT
3 = Licht 1 AAN
4 = Richtingaanwijzers links AAN
5 = Richtingaanwijzers rechts AAN
6 = Zwaailampen en voorflitsers AAN
7 = Snelheid op rijstand 14
8 = Snelheid op rijstand 28

Afstandbediening-Modus I (alle off)

Alle dipswitchs op ON.
Op de uitgangen zijn de opdrachten voor een afstandbediening beschikbaar.

Functiemix voor de handzender:
De Chip is uit de verschillende functiebouwstenen samengesteld. De hoofdletter geeft de functiebouwsteen groep aan en het cijfer de aansluiting.

D1 Stop op tijd (ingesteld door CV108) richtingaanwijzer UIT
D5 Optrekken na een Stop (afbreken van de tijd) met rijstand uit CV110 (bijv. 1) richtingaanwijzers UIT
C5 Snelheid +2 (optrekken CV 98)
H2 Alle verlichting UIT
A4 Richtingaanwijzers links (door CV27=64 ook richtingaanwijzers rechts + links = waarschuwingslampen mogelijk)
A5 Richtingaanwijzers rechts (door CV27=64 ook richtingaanwijzers rechts + links = waarschuwingslampen mogelijk)
A2 Hoofdverlichting1 (door CV60 ook licht 1, 2, 3 en 4 gelijktijdig mogelijk)
H6 Zwaailichten en flitsers met sirene (of op continuelicht geschakeld voor nogeens twee lichten)

Schema

Functiebouwsteen J (Dipswitch 1+2)

Up 1.Sep.2016
Dipswitch 1+2 op ON
1 = multifunctie uitgang (MF3) AAN
2 = multifunctie uitgang (MF3) UIT
3 = multifunctie uitgang (MF4) AAN
4 = multifunctie uitgang (MF4) UIT
5 = multifunctie uitgang (MF5) AAN
6 = multifunctie uitgang (MF5) UIT
7 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)
8 = Snelheid op rijstand 0 (Stop spoel)

Functiedecoder

Gebruik van de functiebouwsteen met digitale centrale in DCC-Modus
Een functiebouwsteen kan met een digitale ingang uitgebreid worden.
De decoder kan als een bouwsteen gebruikt worden, maar heeft daarnaast de mogelijkheid voor het aan en uit schakelen van de 8 uitgangen d.m.v. DCC wisseladressen.

Na het uitbreiden met een digitale ingang wordt de Functiebouwsteen een functiedecoder Zo kunnen door de adressen 1-8 (9-15 o.a.) de 8 uitgangen met een digitale centrale met DCC-Formaat geschakeld worden.
Vooral voor het schakelen van de verlichting in combinatie met andere functies kan zinvol zijn.

- central schakelen van Stop in noodgevallen
- central in/uitschakelen van licht voor dag/nachtbedrijf

De richtingaanwijzers worden door de terugmeldcontacten in de splitsingen gestuurd, het licht echter door een digitaal adres.

Dag / Nachtsturing met een functiedecoder.
Andere functies zoals richtingaanwijzers of Stop zijn dan weer door schakelaars te bedienen.