Categorie:Elektronica

Uit wiki-nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Elektronica

In deze categorie treft u uitleg over werking en toepassing van de diverse elektronische onderdelen aan.

Weerstanden

Weerstanden begrenzen de stroom. Daarom zijn er (voorschakel) weerstanden nodig voor LED's. De weerstand kan berekend worden aan de hand van de stroom door ende spanning over de weerstand. Daar heeft de wet van Ohm dan ook een mooie formule voor: R= U / I In woorden: de weerstand (uitgedrukt in Ohm) is de spanning over de weerstand (U) gedeeld door de stroom door de weerstand (I).

Fototransistoren

Fototransistoren

LED

LED's zijn elektronische onderdelen die licht uit zenden. Ze zijn leverbaar in verschillende kleuren. De afkorting LED staat voor Light Emitting Diode of te wel een licht uitstralende diode. Ze mogen over het algemeen slechts een kleine stroom voeren, daardoor is er altijd een (voorschakel) weerstand nodig. Tegenwoordig zijn er Low current LED's die met 5 milliampère al hun maximale licht uitstralen.

Diode

Een diode geleidt de stroom maar in één richting. Er zijn verschillend typen leverbaar. Over het algemeen valt er in doorlaat richting 0,7 Volt over de diode. Deze spanning is nagenoeg onafhankelijk van de stroom door de diode, hierdoor zijn diodes dé componenten om de snelheid van bijvoorbeeld een Faller Car te verlagen. Zou je dat met een weerstand doen dan zal bij berg oprijden de motor juist langzamer gaan draaien omdat er meer stroom door de weerstand gaat en daardoor de spanning over de weerstand toeneemt en daarmee de spanning over de motor afneemt.

IR-LED

Infrarood LED zijn LED's die licht uitstralen in het, voor de mens, onzichtbare gebied. Bij het DC-Car systeem worden deze LED's gebruikt voor de overdracht van de infrarode besturingscommando's. Zowel voor communicatie tussen de auto's onderling als het aansturen van buitenaf.
Ze zijn leverbaar in verschillende formaten en met verschillende golflengten.
Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe groter het formaat des te groter het bereik (hoeveelheid uitgestraald licht).
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de golflengtes van infrarood licht.
Bij korte afstand infrarood sturing maken we gebruik van de golflengte 940nm, dit type IR LED moet dan ook gebruikt worden bij de Functiebouwsteen en sturing vanuit een digitale centrale
Voor besturing over lange afstand worden LED's gebruikt met een ander golflengte en hoog vermogen de zgn. IR stralers.
Deze worden gebruikt bij de DC-Car Booster en de PC zender.

Uitvoeringsvormen

Voor de communicatie vanaf de straatrand wordt vaak 5mm en 3mm LED's gebruikt, deze zijn minder kwetsbaar en eenvoudig in te bouwen.
LET OP: LED's hebben altijd een voorschakelweerstand nodig! (tenzij duidelijk anders aangegeven)
Door deze weerstand wordt de stroom beperkt en wordt voorkomen dat de LED onherstelbaar wordt beschadigt.
Door te spelen met de stroom kan ook het bereik van de IR LED worden afgesteld. Meer stroom = groter bereik, minder stroom = kleiner bereik.
Voor de volgende DC-Car componenten gelden onderstaande richt waarden:
Functiebouwsteen: 50 Ohm tot 1K Ohm
Digitale_centrale: 220 Ohm tot 2,2 kOhm en 1N4001 in serie
Zie ook Programmeerset = Progset

Het bereik is dus aan te passen eventueel kunt u een kleine weerstand (47 ohm) in serie met een potentiometer van 500 ohm aansluiten.
Hoe lager de stroom, dus hoe groter de weerstand, hoe meer LED's er aangesloten kunnen worden.
Een maximaal aantal van 50 LED's op de Functiebouwsteen zijn denkbaar.
In de praktijk moet men kabellengtes niet te lang maken en daardoor meerdere functiebouwstenen toepassen, dit maakt dan weer dat er minder LED's per uitgang aangesloten worden.

Formaat SMD

.
In tegenstelling tot de fototransistor IR FTR zendt de IR LED achterlicht van onzichtbare

Bij DC-Car wordt dit formaat gebruikt voor datatransmissie en het anti botsing systeem in de auto's.
Van deze IR zenders aan de achterzijde, zijn voor kleine auto's zoals een personenwagen, 'een' 'en grote auto's' twee 'nodig.
Om commando's van de straatrand te sturen, kunnen ze goed worden weggewerkt in vuilnisbakken onder auto's aan verkeersboren en lantaarnpalen enz.
Dit formaat zijn dus ook gebruikt in de wegmarkeringspaaltjes.

Let op: bij de verschillende leveranciers
worden de merktekens verschillend weergegeven.Testen met een test schakeling

Een normale LED in serie met een weerstand van 1 Kohm licht op bij 5 Volt - 12 Volt.
Wanneer hiermee in serie een IR LED wordt opgenomen kan deze worden getest.
Is hij goed om aangesloten de licht de normale LED op.

Wanneer er een fototransistor in serie is opgenomen, licht de LED alleen op als er veel licht op de fototransistor valt.

Voor de Afstandsbediening xxPLUS is er een handige test set leverbaar. Hiermee zijn LED's en fototransistoren te testen.

LED en schakelingen

Magneetschakelaar

Reedcontact

Reedschakelaar, Reedsensor

Voor voertuigen die uitschakelen bij magnetische stopspoelen

Reedschalter im Fahrzeug

abschaltbare Reedstopfunktion F4

en in de straat als terugmelder voor besturing of sturing via de PC.

Hallsensoren

Hallsensor, Hallgenerator

HG1 is een Hallsensor die bij het passeren van een magneet in- en weer uitschakelt.

Deze sensor is geschikt om het Bus- of Brandweerautomatiek te sturen.

De beide magneten dienen dezelfde polariteit te hebben.

Voorbeeld:

Eerste magneet Noordpool boven, tweede magneet Noordpool boven.

Om bijv. een brandweer en een bus op de rijbaan d.m.v. magneten te sturen,

de hallsensor wordt in het ene voertuig met de tekst naar onderen en in het andere met de tekst naar boven ingebouwd.

Het ene voertuig reageert alleen op de magneten met de noordpool naar boven.

Het andere voertuig reageert alleen op de magneten met de zuidpool naar boven.


HG2 is een Hallsensor die bij het passeren van de eerste magnetische noordpool e] ingeschakeld blijft tot het passeren van de tweede, omgepoolde magnetische zuidpool.

Daar schakelt de sensor weer uit.

De beide magneten dienen verschillende polariteit te hebben.

Voorbeeld:

Eerste magneet Noordpool boven, tweede magneet zuidpool boven.

Met deze sensor kan bijv. de sirene chip in een auto zonder decoder in- en uitgeschakeld worden.


Beide sensoren schakelen alleen, als de magneet op de voor- of achterzijde wordt gericht.

Decoder

Voertuig Decoders DC-Car

DC01 tot DC02 verouderd.

DC03: alleen voor speciale toepassingen.


DC04 (tot September 2009 daarna DC05)

DC04-SI: voor voertuigen vanaf 1,2 Volt spanningsomvormer en IR-ontvanger on Board

DC05 gelijk aan DC04 echter met groter geheugen voor toepassingen die niet meer in de DC04 passen

DC06 met ontvanger ideaal voor voertuigen met een Lipo accu 3,6 Volt -4,2 Volt) met minder functieuitgangen waardoor dit de kleinste decoder is, ideaal voor de kleiner voertuigen.

Met de TSOP ontvanger (optie) zijn ook personenwagens met het PC programma WinDigipet te bedienen.

Starten_met_het_DC-Car_Systeem

Fahrzeugdecoder_DC04,_DC05,_DC06_NL

Spanningsomzetter

Spanningsomzetter

4401

Enkel voor verlichtings doeleinden kan deze spanningsomzetter gebruikt worden.
Er wordt uit 2,4 Volt ca. 3 Volt gemaakt met stroom voor slechts 2 witte LED's. Door serie schakeling zijn ook 2 rode LED's in bedrijf te nemen.

MAX619

Deze spannningsomzetter is sterker en maakt met 4 condensaatoren uit 2,4 Volt 5 Volt met 50 mA.
Deze omzetter is voor eenvoudige elektronische schakelingen geschikt.
Wordt veel gebruikt bij InfraCar
Als losse spanningsomzetter te koop bij Mara-Elektronik.

FB420

Deze spanningsomzetter maakt van 1,2 Volt 4,2 Volt en levert ca. 100 mA.
Kan ook met 2,4 Volt gevoed worden, dan wordt er ca. 200 mA geleverd.

Br360k-.jpg Deze spanningsomzetter wordt gebruikt bij de DC04-SI DC05-SI

Motoren met geringe stroomverbruik kunnen hiermee gevoed worden.
De omzetter kan door wijziging van weerstanden tot 5,5 Volt leveren.
Daarmee is hij ook toerental verhoger voor Car-Systeem voertuigen bruikbaar.

Terugmelding

Lichtsluis

Een lichtstraal wordt onderbroken en activeert daarmee een terugmelding.

Reflectie lichtsluis

Een voorwerp reflecteert het licht en activeert daarmee een terugmelding.

Magnetische terugmelding

zie magneetschakelaar

Terugmelddecoder

Zie S88-Rueckmeldung.htm

Terugmeldlezer

De modellen zijn voorzien van een identificatie element.
De lezer meldt het nummer aan het systeem of activeert een terugmelding.

  • Transpondertechniek (Liffinski Datentechnik) (Schijf)

Het systeem kan een nummer aan de software doorgeven voor verdere verwerking.

  • Barcodetechniek (Holtermannn-Elektronik) (Streepjescode)

Het systeem kan een nummer aan de software doorgeven voor verdere verwerking.

  • IRIS van Uhlenbrock (Elektronik)

Het systeem stuurt de Intellibox en roept daarover een functie aan.

Schakeldecoder

Digitale onderdeel voor het schakelen van elektrische artikelen met een adres.

Meestal met relaisuitgang

Servodecoder

Zie categorie Decoder

RS232-Adapter voor DC-Car

USB-Seriel(RS232)Adapter

Voorbeeld usb.htm

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende 4 ondercategorieën, van een totaal van 4.